Pessimisme over Chinese groei van 9,1 procent

De Chinese economie begint de gevolgen te voelen van de eurocrisis en de zwakke groei in de VS. Het groeitempo in het derde kwartaal zwakte af van 9,5 naar 9,1 procent.

Een groei van 9,1 procent. In Europese en Amerikaanse ogen een jaloers makend cijfer, maar in de ogen van Chinese en andere investeerders in Azië een somber stemmend bericht dat de koersen in Tokio, Hongkong en Shanghai drukte.

De vandaag door het Chinese Bureau voor Statistiek gepubliceerde groeicijfer is het laagste in twee jaar. In 2009 werd voor het laatst een groeicijfer net onder de 9 procent genoteerd als gevolg van de financiële crisis in het westen. Dat neemt niet weg dat China met een voor heel 2011 voorspelde groei van 9,5 procent het uitstekend doet vergeleken met de VS (1,5 procent in 2011) en de Europese Unie (1,8 procent dit jaar).

De Chinese economie blijft een hoog groeitempo houden en dat wijst er volgens de economen van de zakenbanken op dat de vraag naar buitenlandse producten, vooral grondstoffen, op peil zal blijven. „Een harde landing zal uitblijven, hoewel investeerders zeer nerveus zijn over de eurozone”, aldus Tim Condon van ING in Singapore.

Het Duitse bericht dat de komende eurotop geen oplossing zal opleveren, stemde Aziatische investeerders nog ongeruster. Zij zien maar één oplossing voor de eurocrisis: een noodfonds van 2.000 miljard euro.

Een ander bericht dat de paradoxale somberheid vergrootte is het maandelijkse rapport van de Chinese douane. Daaruit blijkt dat de afgelopen zeven maanden de export naar Europa met 17,1 procent is gedaald. Deze daling, zo wordt verwacht, zal zich de komende maanden voortzetten. Uit Zuid-China, waar zich de grote exportfabrieken bevinden, komen ook klagelijke rapportages van speelgoed-, textiel- en luxe goederenproducenten over tegenvallende kerstbestellingen.

Joe Zhou, chef-econoom van Société Générale in Hongkong, zegt dat „het Chinese groeicijfer beslist niet tegenvalt gezien alle verwikkelingen in het Westen”. Er werd meer geproduceerd (13,8 procent), geïnvesteerd en verkocht aan binnenlandse consumenten (17,3 procent) dan in hetzelfde kwartaal vorig jaar.

De aanhoudende Chinese groei is echter niet voldoende om de VS en de Europese Unie samen uit het slop te trekken. Dan zou, zo heeft de Deutsche Bank berekend, de Chinese economie met ruim 18 procent moeten groeien. China zal niet zoals in 2008 opnieuw een omvangrijk stimuleringspakket lanceren. Die golf aan investeringen van in totaal 1.500 miljard euro leidde tot een stijging van de inflatie (6 procent in september). Inflatiebestrijding heeft voor de Chinese overheid prioriteit boven het helpen van Europa en de VS.

Bovendien wordt steeds duidelijker dat de Chinese staatsbanken niet de totale 1.700 miljard euro aan leningen aan lokale overheden zullen kunnen terugvorderen. Volgens schattingen van Credit Suisse in Hongkong is ongeveer eenderde van deze leningen oninbaar en komt het moment naderbij dat de Chinese staat opnieuw de banken te hulp moet komen, zoals in de jaren ’90 ook gebeurde. Chinese staatsfondsen hebben al opdracht gekregen de banken te steunen.