Dit is een artikel uit het NRC-archief

Duurzaamheid

‘Miljoenenboete dreigt om Nederlands natuurbeleid’

Nederland dreigt een miljoenenboete van de Europese Unie te krijgen als geen haast wordt gemaakt met de ontwikkeling van de Natura 2000-gebieden. Daarvoor waarschuwt D66-Kamerlid Stientje van Veldhoven vandaag in Trouw.

Van Veldhoven:

“Er wordt nu ruim 300 miljoen euro op natuurbeheer bezuinigd, maar als we niet oppassen zijn we dat straks kwijt aan de sancties voor achterstallig onderhoud.”

Ontwikkeling Natura 2000 ‘staat stil’

De ontwikkeling van Natura 2000 in Nederland staat volgens de krant nagenoeg stil. Voor het Europees netwerk van beschermde natuurgebieden heeft Nederland in 2006 in Brussel 163 gebieden aangemeld. Volgens de krant hebben nog maar vier gebieden de hele procedure doorlopen.

Dat betekent dat er voor die gebieden een beheerplan is waarin staat wat er moet gebeuren om de natuurdoelen te halen, hoe dit wordt gefinancierd en hoe ze moeten worden bijgehouden. Honderd gebieden zouden nog niet eens zijn aangewezen door staatssecretaris van Natuur Henk Bleker (CDA). Dat had al in december vorig jaar moeten gebeuren.

Het aanwijzen van de gebieden gaat volgens de krant traag omdat de stikstofuitstoot rond die gebieden ook moet dalen. In 121 gebieden zou dat een belangrijk knelpunt zijn. Bleker zou voor de vorige zomer met een visie op dit probleem komen, maar die is er nog niet.

Volgens Van Veldhoven schuift Bleker de zaken vooruit. Dat is volgens haar niet heel verrassend. De EU zou huiverig zijn om hard in te grijpen in een grootschalig door henzelf bedacht project.

De EU kan Nederland ervoor verantwoordelijk stellen als in een van de 163 gebieden het aantal verschillende soorten achteruitgaat. Frankrijk heeft daardoor al eens een boete van 57 miljoen euro gekregen. Richting Nederland zijn al meerdere waarschuwingen uitgegaan.