Kortkolom wetenschap

Veel soorten boven de grond? Weinig eronder

Rotterdam. Waar veel verschillende soorten boven de grond leven, zoals in tropische regenwouden, is de diversiteit van bodemdieren juist laag. Door de hoge temperatuur en luchtvochtigheid vindt op deze plekken veel compostering plaats. Planten groeien daardoor harder, maar zo blijven er minder voedingsstoffen over voor het leven ondergronds. Dat schrijven biologen in het wetenschappelijke tijdschrift Proceedings of the National Academy of Sciences. Zij namen op elf verschillende locaties, van Alaska tot Zuid-Afrika, bodemmonsters en bepaalden het DNA erin om een idee te krijgen van de aanwezige soorten. Ze troffen vooral genen van rondwormpjes en bodemmijten aan. (NRC)

Geloof in eigen kunnen helpt oudere bewegen

Rotterdam. Als ouderen te horen krijgen dat ze bovengemiddeld goed zijn in het bewaren van hun evenwicht (ook al is dat niet waar), of dat ouderen met hun actieve levensstijl daar over het algemeen goed in zijn, leren ze daardoor sneller en beter hun evenwicht te bewaren. Dat blijkt uit onderzoek onder enkele tientallen gezonde, actieve vrouwen van boven de zestig, die leerden om een wiebelige plaat onder hun voeten horizontaal in evenwicht te houden. Het is vorige week online gepubliceerd in Psychological Science. Volgens de onderzoekers nemen de bemoedigende opmerkingen negatieve stereotiepe ideeën weg die oudere vrouwen over zichzelf en hun motorische vaardigheden hebben. Dan blijkt dat ze meer kunnen dan ze dachten. (NRC)

Marsmeteoriet toont warm Marsverleden

Rotterdam. Op Mars is het nu ijskoud, gemiddeld 63 graden onder nul. Maar vier miljard jaar geleden lag die temperatuur op sommige plaatsen rond de 18 graden boven nul. Wetenschappers hebben dat afgeleid uit een Marsmeteoriet die in 1984 op Antarctica was gevonden. De twee kilo zware steen werd 15 miljoen jaar geleden tijdens een inslag op Mars de ruimte in geslingerd, om 13.000 geleden op aarde te vallen. Carbonaatmineralen in de meteoriet laten zien dat zij door neerslag in een waterrijk milieu zijn ontstaan en wel bij circa 18°C. Het is voor het eerst dat langs deze weg de temperatuur aan het vroegere Marsoppervlak is bepaald. De onderzoekers publiceren hun artikel binnenkort in de Proceedings of the National Academy of Sciences. (NRC)