Kinder Morgan gokt op gasrevolutie in VS

De strijd om schaliegas in de VS is volop losgebarsten met enkele miljardenovernames. De winning van het gas uit leisteen is omstreden.

De gasrevolutie in Amerika leeft volop. Gisteren maakte het Noorse staatsbedrijf Statoil bekend dat het voor 4,4 miljard dollar (3,2 miljard euro) het Amerikaanse olie- en gasbedrijf Brigham Exploration overneemt. Een dag eerder meldde het Amerikaanse bedrijf voor gaspijpleidingen Kinder Morgan de overname van concurrent El Paso, voor 38 miljard dollar (28 miljard euro).

Vijf jaar geleden leken de VS nog langzaam door hun eigen gasvoorraden te raken, maar nieuwe technieken hebben reusachtige, voorheen lastig te bereiken gasreserves binnen handbereik gebracht. Dit zogeheten schaliegas, opgeslagen in diepe leisteenlagen, kan Amerika en Canada nog 150 jaar van aardgas voorzien.

De schaliegasrevolutie heeft de afgelopen jaren grote bedrijven aangetrokken, zoals Shell en BP. Het Amerikaanse ExxonMobil vestigde zich twee jaar geleden definitief op deze markt met de overname van landgenoot XTO, voor 41 miljard dollar. Eerder dit jaar betrad het Australische mijnbouwbedrijf BHP Billiton de markt door het Amerikaanse Petrohawk Energy voor 15 miljard dollar over te nemen. In deze lijn past ook de overname die Statoil gisteren aankondigde. Het Noorse bedrijf krijgt hiermee reserves in Montana en North Dakota in handen.

Inmiddels trekt de revolutie niet alleen bedrijven aan die gas winnen, maar ook ondernemingen die gas transporteren. Een bewijs daarvan is de overname van El Paso.

De zet van Kinder Morgen is begrijpelijk gezien de locaties van de schaliegasreserves. In het noordoosten en zuidoosten van de VS schuilen enorme voorraden. De ontginning ervan is de afgelopen jaren op gang gekomen en zal de komende decennia naar verwachting verder toenemen. Maar het is vooral El Paso dat hier gaspijpleidingen bezit. Met de overname anticipeert Kinder Morgan op het waarschijnlijk toenemende gastransport in deze regio’s.

Verder zijn de komende decennia gigantische investeringen nodig voor de aanleg van gaspijpleidingen vanaf de schaliegasbronnen naar de afnemers. Afgelopen juni raamde de Interstate Natural Gas Association of America dat de volgende 25 jaar forse investeringen nodig zijn. Jaarlijks naar schatting 5,7 miljard dollar aan nieuwe pijpleidingen. En nog eens 2,6 miljard dollar per jaar aan stations waar het aardgas wordt verzameld en op de juiste kwaliteit wordt gebracht.

Door de overname van El Paso plaatst Kinder Morgan zich in de leidende positie om deze investeringen te doen, en er ook van te profiteren. El Paso is de grootste eigenaar van gaspijpleidingen in Amerika. Zijn netwerk heeft een lengte van ruim 69.000 kilometer. Dat van Kinder Morgan is 45.000 kilometer lang.

Toch neemt Kinder Morgan een risico. De weerstand tegen de winning van schaliegas neemt wereldwijd toe. Ook in de VS. De techniek is omstreden, en kan tot milieuvervuiling leiden. Er zijn filmpjes waarbij mensen geen water uit hun kraan krijgen, maar een gasvlam.

Frankrijk heeft een voorlopig verbod afgekondigd op de winning van schaliegas. In Nederland beslist de rechtbank in Den Bosch binnenkort over het al dan niet toestaan van een eerste proefboring, in Boxtel. De Tweede Kamer overlegt volgende week donderdag over de vraag of schaliegaswinning in Nederland wenselijk is.