Kabinet wil macht EU uitbreiden

Het kabinet pleit in een brief voor verregaand toezicht op falend economisch beleid in de EU.

Is het kabinet-Rutte definitief ‘eurofiel’ geworden? Het lijkt erop na het lezen van de brief die CDA-ministers Maxime Verhagen (Economische Zaken) en Jan Kees de Jager (Financiën) gisteren naar de Kamer stuurden. In de brief pleit het kabinet voor verregaand Europees toezicht op het economisch beleid van lidstaten van de Europese Unie.

Het kabinet wil behalve strenge regels voor het begrotingstekort en de overheidsschuld ook meer macht voor de Europese Commissie. Die moet landen kunnen dwingen economische problemen op te lossen op straffe van boetes van 0,1 procent van het bruto binnenlands product.

Het kabinet lijkt daarmee tegenwicht te zoeken voor de macht van Duitsland en Frankrijk. Die zouden het liefst zien dat sancties en aanwijzingen genomen worden in de raad voor regeringsleiders. Daarin kan de Nederlandse regering echter makkelijk worden overstemd, zoals in 2003 gebeurde toen Duitsland en Frankrijk besloten dat de regels van het Stabiliteits- en Groeipact niet voor henzelf golden.

Met de voorstellen in de brief probeert het kabinet toch nog invloed te krijgen en de onvermijdelijke beweging richting meer Europese bemoeienis met het economisch beleid gunstig te beïnvloeden. (NRC)