Juist veel juristen bij RvS

Mr. R. Mans schetst een feitelijk onjuist beeld van de samenstelling van Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Opinie, 10 oktober). Hij baseert daarop zijn mening dat de leden van de Afdeling geen echte rechters zouden zijn. Ik hecht eraan dat beeld te corrigeren.

Sinds 1 september 2010 kent de Raad van State drie geledingen. De Raad, de Afdeling advisering en de Afdeling bestuursrechtspraak. De Afdeling bestuursrechtspraak heeft momenteel 54 leden. Slechts één van hen, een politicoloog met een zeer grote ervaring binnen het openbaar bestuur, heeft niet een juridische opleiding. Het merendeel (29) van de staatsraden die zich met bestuursrechtspraak bezighouden, was elders rechter op ten minste het niveau van vicepresident van een rechtbank of raadsheer in een appèlcollege. Van de leden die niet uit de rechterlijke macht komen, zijn de meesten oud-hoogleraar in het recht of oud-advocaat met een jarenlange ervaring in het bestuursrecht (in totaal 15). Ter vergelijking: ook bij de Hoge Raad werken raadsheren met een achtergrond in de wetenschap of de advocatuur. Deze leden zouden zich dan ook overal binnen de rechterlijke macht zonder meer ruimschoots kwalificeren voor een rechtsprekende functie.

Daarnaast is belangrijk dat in de Afdeling bestuursrechtspraak kennis van en ervaring binnen het openbaar bestuur aanwezig zijn, zoals het ook zinnig is dat aan de strafrechtspleging oud-leden van het Openbaar Ministerie en aan de belastingrechtspraak oud-belastinginspecteurs deelnemen. In die behoefte wordt door de overige tien leden voorzien. Zij zijn afkomstig uit het openbaar bestuur. Negen van hen zijn overigens ervaren juristen die ook bij iedere andere rechterlijke instantie zouden kunnen worden benoemd.

Waar Mans schrijft dat het „verbazingwekkend” is dat het onpartijdig rechtspreken de Afdeling bestuursrechtspraak zo goed afgaat, is dat gezien deze feiten – die eenvoudig zijn na te kijken de website van de Raad van State – wellicht toch niet zo toevallig.

mr J.E.M. Polak

Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State