In Eindhoven doen ze zelf het licht uit

Philips schrapt al banen in Nederland sinds de oliecrisis in de jaren 70.

Alleen de afdeling innovatie hoeft nu niet vrezen.

Het nieuws zal hard aankomen in Eindhoven en omgeving: 10 procent van het Nederlandse personeelsbestand van Philips verdwijnt in de komende twee jaar. Vakbondsbestuurder Ron van Baden van FNV Bondgenoten verwacht dat de werknemers van het elektronicaconcern „op tilt” zullen slaan door het aangekondigde nieuws.

Afgelopen zomer kondigde Philips een bezuiniging aan van 800 miljoen euro. Zo’n 60 procent wordt ingevuld door te bezuinigen op werknemers, de rest moet onder meer worden opgebracht door een efficiënt gebruik van gebouwen, zei topman Frans van Houten gisteren in een toelichting. Philips zet het mes in de bureaucratie en schrapt onder meer in het management en personeelszaken. Innovatie wordt ontzien.

Vakbondsman Van Baden maakt zich zorgen over de toekomst van Philipswerknemers in Nederland. „Zij hebben in toenemende mate het gevoel dat door het verplaatsen van productie en het afstoten van activiteiten hun geen kans geboden wordt op een toekomst binnen Philips.”

Wereldwijd gaat het elektronicaconcern 4.500 banen schrappen waarvan 1.400 in Nederland. Bij Philips werken wereldwijd 120.580 mensen. Philips had in juli al aangekondigd dat er banen moesten verdwijnen als onderdeel van een wereldwijde saneringsoperatie, maar aantallen werden toen nog niet bekendgemaakt.

In Nederland staat het personeelsbestand van Philips al sinds de jaren zeventig onder druk. Het aantal werknemers steeg van 22.000 in 1945 tot 89.000 in 1973. Dat was de periode waarin Philips over heel Nederland uitwaaierde – vóór de Tweede Wereldoorlog werkte meer dan 80 procent van de werknemers van het elektronicaconcern in Eindhoven.

Na de eerste oliecrisis in 1973 en de daarop volgende economische crises nam de werkgelegenheid bij Philips gestaag af – ook omdat productiebedrijven werden verplaatst naar het buitenland. Op dit moment werken er 14.000 mensen bij Philips in Nederland. Vijf jaar geleden waren dat er nog 16.700. In Eindhoven staan de Philips-hoofdkantoren van twee divisies: Licht en Consumentenlifestyle. Bij de verlichtingsdivisie verdwijnen, volgens vakbond De Unie, zo’n tweehonderd banen. Het aantal banen dat op het kantoor van de consumentenelektronica geschrapt wordt, is nog onbekend. „Nederland heeft nogal wat hoofdkantoren”, zei Van Houten, „dus Eindhoven wordt zeker getroffen.”

Licht en Consumentenlifestyle hebben het moeilijk. Consumenten zijn terughoudend met het trekken van de portemonnee door hogere belastingen, bezuinigingen bij de overheid en vrees voor oplopende werkloosheid. Dat leidde afgelopen zomer al tot een winstwaarschuwing en de aankondiging van het kostenbesparingsprogramma van 800 miljoen euro. Overigens houdt Philips wel vast aan een investering van 200 miljoen in de ontwikkeling van nieuwe producten.

In het derde kwartaal daalde de nettowinst naar 74 miljoen euro, tegen 524 miljoen euro een jaar eerder. Bij Consumentenlifestyle daalt de winstmarge (ebitda) stevig: van 170 miljoen euro in het derde kwartaal van 2010 naar 100 miljoen euro in het tweede kwartaal. Philips heeft aangekondigd de verlieslatende televisietak af te stoten door middel van een licentieovereenkomst met TPV uit China. Het afstoten van de tv-productie had de marge juist moeten verbeteren, maar blijkt ook de verkoop van andere audiovisuele producten te treffen. Op de tv-activiteiten werd afgelopen kwartaal een verlies van 54 miljoen euro geboekt tegen 15 miljoen euro een jaar eerder.

Philips onderhandelt nog steeds met TPV over het onderbrengen van zijn tv-activiteiten in een joint venture en volgens topman Van Houten komen de onderhandelingen in de komende maanden in „een cruciale fase”, waarbij de topman er ook nog rekening mee houdt dat de samenwerking afketst.

    • Cees Banning