Helft klachten over seksueel misbruik R.-K. gegrond

Van alle klachten over seksueel misbruik in de Rooms-Katholieke Kerk die tot nu toe zijn behandeld door de organisatie Hulp en Recht is de helft gegrond verklaard. Het gaat om 43 van de 85 zaken, blijkt uit cijfers die het Meldpunt Misbruik RKK gepubliceerd.

Na de eerste berichten over misbruik, in februari 2010, kwamen 2.000 meldingen binnen. Die leidden tot 568 klachtprocedures, waarvan er 483 nog behandeld moeten worden.

Bij de afhandeling krijgen de zaken waarin de aangeklaagde nog leeft voorrang. Zo’n 100 aangeklaagde priesters en religieuzen zijn nog in leven. Bij 32 klachten is onvoldoende steunbewijs gevonden om de klacht gegrond te kunnen verklaren. Het meldpunt

“Dit wil niet zonder meer zeggen dat wat de klager als grondslag voor zijn klacht naar voren heeft gebracht, niet zou hebben plaatsgevonden.”

In een aantal gevallen is de klacht na het indienen van het klaagschrift aangehouden voor bemiddeling. In twee gevallen heeft een schikking plaatsgevonden. Eén klager overleed in de loop van de klachtbehandeling. De uitspraken van de klachtcommissie worden geanonimiseerd gepubliceerd op de website van het Meldpunt Seksueel Misbruik RKK. Die onafhankelijke organisatie heeft het werk van Hulp en Recht inmiddels overgenomen.