eindelijk staat de vacature online

Na maanden wachten is gisteren de vacature voor vicepresident van de Raad van State in de Staatscourant gepubliceerd. De gedoodverfde opvolger van Tjeenk Willink is Piet Hein Donner, nu de minister van Binnenlandse Zaken. Maar wie toch een poging wil wagen: kandidaten kunnen tot 10 november een brief naar koningin Beatrix sturen, onder vermelding van de aanduiding ‘Vertrouwelijk’ op de envelop.

Verwacht wordt onder meer het vermogen om leiding te geven aan 700 mensen, een diepgaande kennis van het constitutionele recht en een goed zicht op de rol van de bestuursrechter in het staatsbestel.

Interesse? Lees voor een volledige profielschets de vacaturetekst op www.nrcnext.nl/links