Van Gogh Museum houdt het op zelfmoord Van Gogh

Zelfportret van Vincent van Gogh.

De stelling dat Vincent van Gogh geen zelfmoord zou hebben gepleegd, maar werd vermoord, wordt niet door het Van Gogh Museum in Amsterdam ondersteund. Volgens een nieuwe duizend pagina’s tellende biografie werd de schilder hoogstwaarschijnlijk met een vuurwapen om het leven gebracht door een Franse tiener tijdens een uit de hand gelopen pesterij.

‘Voorbarig om zelfmoord als doodsoorzaak terzijde te schuiven’

Leo Jansen, conservator van het Van Gogh Museum zegt dat hij het ‘al met al voorbarig’ vindt ‘op dit moment zelfmoord als doodsoorzaak terzijde te schuiven’.

“Deze nieuwe visie op de doodsoorzaak van Van Gogh is natuurlijk opzienbarend en zal aanleiding geven tot veel discussie. Rondom de zelfmoord van Van Gogh hebben altijd vragen bestaan, over zulke elementaire dingen als de plaats van het onheil en waarom Van Gogh uitgerekend tóen tot zelfmoord besloot. Ook is het wapen nooit gevonden. Naifeh en Smith hebben het bestaande materiaal opnieuw onder de loep genomen en veronderstellen dat twee jongens betrokken waren bij een (verder onduidelijk) incident dat tot het fatale schot leidde.”

‘Meerdere vragen blijven open’

De interpretatie van biografen Steven Naifeh en Gregory White Smith noemt Jansen interessant, maar tegelijkertijd plaatst hij vraagtekens:

“Die interpretatie is interessant, maar nog altijd blijven meerdere vragen open die op hun beurt nadere beantwoording vragen; zo zou(den) de dader(s) Van Goghs schilderspullen, die nooit zijn gevonden, na het ongeluk hebben verdonkeremaand, maar dat maakte de situatie juist méér verdacht. Het Van Gogh Museum vindt het al met al voorbarig op dit moment zelfmoord als doodsoorzaak terzijde te schuiven.”

Het Van Gogh Museum leverde als kenniscentrum over het leven en werk van de schilder een belangrijke bijdrage aan de totstandkoming van het boek, dat ‘Vincent van Gogh. De biografie’ heet.

Pulitzer Prize-winnaars Naifeh en White Smith putten voor hun tien jaar durende onderzoek niet alleen uit de talrijke brieven die Van Gogh schreef, maar ook uit honderden niet eerder gepubliceerde correspondenties van zijn familie. Van Gogh overleed in 1890 op 37-jarige leeftijd.

Vanmiddag in NRC Handelsblad een interview met de biografen van Van Gogh en een recensie van Bas Heijne.