Neem methaan wel serieus

Lezer D.G. Huijgen stelt op 8 oktober dat wij het broeikaseffect van methaan overdrijven; het broeikaseffect van methaan zou slechts 20 à 30 keer zo sterk zijn als dat van koolzuurgas, en niet 72 keer zo sterk zoals wij melden in ons artikel (Opinie, 3 oktober). Ik wil onze keuze voor deze hoge waarde graag toelichten.

Het broeikaseffect van broeikasgassen is sterk afhankelijk van de tijdschaal waarmee je rekent. Voor een tijdsperiode van 100 jaar geldt voor methaan inderdaad een ‘global warming potential’ van 25 x koolzuurgas als vuistregel. De tijdsduur van een onconventionele gaswinning is echter enkele tientallen jaren. Bovendien gaat het wat klimaateffecten en klimaatbeleid betreft ook om een veel kortere termijn dan 100 jaar. Daarom is het gerechtvaardigd om met het veel sterkere broeikaseffect van 72 x koolzuurgas over een periode van 20 jaar te rekenen voor methaan. Ten slotte zijn er ook aanwijzingen (Shindell et al., 2009, Science) dat het broeikaseffect van methaan nog hoger kan zijn, namelijk 105 x koolzuurgas gerekend over 20 jaar. In ieder geval is dit reden om methaan als broeikasgas net zo serieus te nemen als koolzuurgas.

Ko van Huissteden

Epse

    • Ko van Huissteden