Iedereen tegen de Israëllobby

Tegenlicht: In de ban van IsraëlNed. 2, 21.00-22.00 uur

Het is wel een geestig idee van de VPRO om Thomas von der Dunk in Tegenlicht voor een tv te zetten en hem dan commentaar te laten leveren op toespraken van minister Rosenthal over Israël en de Palestijnen, aangevuld met commentaren van diverse critici van het Nederlandse Midden-Oostenbeleid. Von der Dunk zegt gewoon wat hij denkt, en hij heeft geen goed woord over voor het beleid van de Israëlische regering, noch voor dat van onze minister van Buitenlandse Zaken. Hij is ook niet bang voor de verwachte dreigmails na de uitzending: „Dáár ben ik alláng immuun voor.”

Tegenlicht: In de ban van Israël gaat over Rosenthals verzet tegen het VN-lidmaatschap voor een Palestijnse staat; over het verlangen naar nauwere banden met Israël dat in de regeringsverklaring wordt uitgesproken, en over de rol van Israëllobbyclub CIDI. Het CIDI is een verlengstuk van de PVV, aldus Von der Dunk en Nederland heeft er geen benul van dat voorbij Europa de wereld er anders uitziet. „De wereld is groter dan Israël.”

Geestig programma, en de constatering dat Israël van zijn vrienden juist kritiek nodig heeft, is op zijn plaats. Maar na verloop van tijd gaat de documentaire ook een beetje vervelen. Alle critici – onder anderen de ex-diplomaten Willem Beelaerts van Blokland en Petra Stienen – zijn het roerend eens met elkaar. Waarom er ook niet Ronnie Naftaniel van het CIDI bijgehaald en er een lekkere vechtfilm van gemaakt?

Carolien Roelants