Correcties en aanvullingen

Royal Bank of Scotland

In de column Op Links (10 oktober, pagina 21) werd melding gemaakt van de afwaardering van de Bank of Scotland. Het betrof echter een andere bank: de Royal Bank of Scotland.