Wat een grote pensioenmond van die jongeren

De jongerenorganisaties van politieke partijen gaan actie voeren voor een eerlijker verdeling van de pensioenen tussen ouderen en jongeren (NRC Handelsblad, 8 oktober). Zij bedoelen: er moet minder naar de ouderen en meer naar de jongeren om te voorkomen dat zij later minder krijgen dan de ouderen nu. Wij ouderen plunderen de pensioenkassen leeg, jongeren worden genaaid waar ze bijstaan! Toe maar.

Mijn generatie (ik ben van 1938) en die van mijn ouders, hebben na de oorlog Nederland opgebouwd vanuit grote armoede naar een redelijk welvarende maatschappij. Dit gebeurde door heel lang en hard te werken voor zeer weinig geld. Vanaf dag 1 (ik meen in 1956 ) heb ik, ondanks het lage loon, AOW-premie en pensioenpremie betaald. Nu ik inmiddels met pensioen ben zou ik meehelpen de pensioenkassen te plunderen. Je moet maar durven.

Ik ben ervan overtuigd dat het merendeel van de jongeren die nu zo’n grote mond hebben, de samenleving tot nu toe veel geld gekost heeft waaraan zij, tot nog toe, heel weinig bijgedragen hebben. En dan toch al zo’n grote mond, ik vind het schandalig. Er moet heel wat gebeuren willen jongeren het zo arm hebben als wij vroeger. Als zij zich zulke zorgen maken of zij wel genoeg pensioen zullen krijgen, kunnen ze, als ze wat gaan verdienen, toch extra pensioenpremie gaan betalen?

Het wordt zaak dat de ouderen zich ook gaan verenigen en zich stevig in dat debat mengen. Het gaat om onze pensioenen! In ieder geval moeten wij ouderen nu al beginnen met kritisch te volgen wat politieke partijen hierover zeggen en zo nodig ons stemmenaantal in de strijd werpen. Gezien het argument ‘je wordt genaaid waar je bijstaat’ vertrouw ik D66 alvast voor geen cent wat dit onderwerp betreft.

Dirk J. Breeman

’s-Hertogenbosch