Schenk niet puur om het belastingvoordeel

„Over een schenking beneden een bepaald bedrag hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen. Maar stel nu dat een moeder het belastingvrije bedrag schenkt aan zowel haar kind A als kind B. Vervolgens schenkt B het gekregen geld weer door aan A. Geldt dan toch nog de vrijstelling?”

We spelen graag een potje schaak met de fiscus als het om schenk- en erfbelasting gaat. Want wie slim schenkt, bespaart vermogensrendementsheffing, schenk- en/of erfbelasting. Ook deze moeder wil nazaten verrijken zonder belastingaanslag. Haar plan is op zich geen probleem. Dit jaar kan ze A en B elk 5.030 euro belastingvrij geven. Los daarvan mag iedereen een ander dit jaar onbelast met 2.012 euro verblijden. Dus nadat moeder B 5.030 euro heeft gegeven, mag B zijn zus A gerust op 2.012 euro fêteren, mits de twee schenkingen los staan van elkaar. Uiteindelijk krijgt A dan 7.042 euro in handen, terwijl B een geste van 3.018 euro overhoudt.

Maar de hamvraag is: waarom en waarvoor wilt u schenken? Zit A met schulden? Komt A het geld misschien toe? Hoe oud is A? Misschien kunt u uw doel eenvoudiger bereiken. Zo mag u dit jaar 5.030 euro geven en begin 2012 weer. Zo ontvangt A spoedig meer dan tien mille belastingvrij. Als A kinderen heeft, mag oma ook deze elk 2.012 euro geven, naast de gift aan A. En is A 18 tot 35 jaar dan mag moeder eenmalig 24.144 euro in plaats van 5.030 euro belastingvrij schenken. Via een notaris mag ze zelfs eenmalig 50.300 euro schenken, mits het kind minimaal 26.156 euro besteedt aan woningaankoop of een peperdure studie. Van zo’n eenmalige grote schenking moet het kind wel belastingaangifte doen en de vrijstelling aanvragen.

Er zijn nog meer vrijstellingen. Zo is een schenking ook belastingvrij als A deze broodnodig heeft en gebruikt om een dringende schuld af te lossen, zoals een huurschuld waardoor A bijna op straat wordt gezet. Ouder en kind moeten bij de Belastingdienst samen een beroep op deze vrijstelling doen en aantonen dat het geld voor schuldaflossing wordt benut.

Belastingvoordeel is leuk, maar belangrijker is de gelijke behandeling van uw kroost. Delgt u de schulden van kind A? Ondersteunt u B bij de aankoop van een huis? Geef hun broers en zussen evenveel. Anders vliegen ze elkaar later in de haren. Een tweede schenkingsfout – vooral begaan door moeders – is teveel weggeven. U kunt wel honderd worden! Houd genoeg over voor een lange oude dag.

Waak zeker ook voor de psychologische effecten van giften op een kind. Gratis geld maakt lui, weten vooral vermogenden. Daarom laat multimiljardair Warren Buffet zijn drie kinderen mondjesmaat meegenieten van zijn geld. Het meeste gaat naar goede doelen. Actrice en multimiljonair Gwyneth Paltrow noemde een spaarrekening openen voor je kinderen zelfs het ergste wat je kunt doen. „Als kinderen weten dat ze op hun achttiende of eenentwintigste een hoop geld krijgen, verliezen ze hun passie”, waarschuwde ze in een interview. „Ze gaan dan nergens meer voor de volle honderd procent voor.”

Schenkingsregels: belastingdienst.nl/particulier/schenken/