Pestbacterie

In het artikel ‘Sterven aan de middeleeuwse Zwarte Dood’ (NRC Handelsblad, 13 oktober) stelt de hoofdonderzoeker dat de pestuitbraak in de Middeleeuwen zo dodelijk was vanwege het feit dat de bevolking nog niet door selectie of eerder contact immuun was geworden. De eerste pestuitbraak van 1346-1353 is weliswaar de meest beruchte, maar zeker niet de enige. De pest heeft nadien nog eeuwen door Europa gewoed zonder in het minst aan kracht in te boeten. De grote uitbraak van Marseille (1720) was de laatste in Europa. Van een geleidelijke aanpassing is dus in ieder geval geen sprake geweest.

Hoe zijn de resultaten van deze onderzoekers dan te verklaren, want de verschillen in het DNA tussen beide stammen zijn inderdaad minimaal. Echter, of deze verschillen een effect hebben op de virulentie is niet onderzocht. Daarnaast is er gebruik gemaakt van hedendaagse pestsequenties om de oude sequenties te isoleren. Dit maakt het onmogelijk om DNA dat in de huidige peststammen verloren is gegaan, maar dat mogelijk wel belangrijk was voor de dodelijkheid van de middeleeuwse stam op te sporen. De pestbacterie heeft duidelijk nog niet al zijn geheimen prijs gegeven.

Prof. Christina Vandenbroucke-Grauls, Prof. Wilbert Bitter

Amsterdam

    • Prof. Christina Vandenbroucke-Grauls
    • Prof. Wilbert Bitter