Onderbehandeling komt ook voor

Ze zijn er, wijze artsen

Geriater Joris Slaets vraagt terecht om rekening te houden met het welzijn van oude patiënten bij diagnostiek en behandeling van hun problemen (NRC Handelsblad, 8 oktober). Het is ongetwijfeld zo dat oude patiënten beter af kunnen zijn als bij hen niet alle diagnostiek wordt ingezet en bepaalde behandelingen achterwege worden gelaten. Maar er zijn ook voorbeelden waarbij patiënten en collega’s ervan overtuigd werden wel diagnostiek te verrichten en een behandeling in te stellen, waardoor het welzijn van deze oude patiënten aanmerkelijk verbeterde. Zowel onterechte overdiagnostiek en overbehandeling als onterechte onderdiagnostiek en onderbehandeling komen voor.

Wat ik mis is de wetenschappelijke onderbouwing dat huisartsen en specialisten het resultaat van hun handelen onvoldoende in hun overwegingen meenemen om een goede balans te bereiken. Mede vanuit het Expertisecentrum Pharmacotherapie bij Ouderen verrichtten wij onderzoek naar onderbehandeling met geneesmiddelen bij ouderen, die volgens de richtlijnen en standaarden wel gegeven zouden moeten worden. Onderbehandeling werd bij bijna 40 procent van de patiënten gevonden voor aandoeningen als hartinfarct, botontkalking, suikerziekte en hartfalen. Bij navraag naar de reden van de onderbehandeling bleek dat bij bijna 65 procent van de onderbehandelde patiënten er een duidelijke reden was om van de behandeling af te zien. Veel artsen zijn dus wel degelijk wijs, hoewel het altijd beter kan.

Paul A.F. Jansen

Klinisch geriater, klinisch farmacoloog, UMC Utrecht

‘Sleutelen’ aan ouderen?

‘Artsen sleutelen te veel aan onze ouderen’, kopt NRC Handelsblad op 8 oktober. Het staat er echt. En niet als citaat. Er staat: Artsen sleutelen. Te veel, aan onze ouderen. Zij, aan onze ouderen. Het artikel draagt vervolgens de titel: ‘Die dermatoloog en longarts zijn niet goed wijs.’ Opnieuw niet als citaat. Tussenkopjes zijn: ‘Bange dokters’, ‘Longkanker gemist’ en ‘Poppenkast’. Dat Joris Slaets (wie?) een eigen mening heeft, is zijn goed recht. En dat mensen altijd wel een podium vinden voor hun laster (want dat is het) is genoegzaam bekend. Maar dat het zelfs NRC Handelsblad ontbreekt aan verantwoordelijke en genuanceerde journalistiek doet mij serieus overwegen mijn abonnement op te zeggen.

Djamila Boerma

Amsterdam