‘Nederland behoort tot de vuilste landen van Europa’

Nederland hoort tot de vuilste landen in Europa. Weliswaar is de uitstoot van schadelijke stoffen in Nederland jarenlang gedaald, maar die afname begint af te vlakken. In sommige gevallen neemt hij zelfs weer toe, schrijft NRC Handelsblad vandaag.

De krant baseert zich op cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving en het Energieonderzoek Centrum Nederland. De uit de cijfers sprekende trend staat haaks op de bewering van het kabinet-Rutte Nederland dat voorop zou lopen op gebied van duurzaamheid, schrijft onze economieredacteur Marcel aan den Brugh. Vorige week verklaarde minister Verhagen (Economische Zaken, CDA) dat nog, bij de presentatie van de Green Deal, een verzameling van 59 duurzame initiatieven.

Stichting Natuur en Milieu publiceert vandaag een rapport waarin het acht milieu-indicatoren in kaart brengt, die weergeven hoe het is gesteld met de kwaliteit van lucht, bodem en water. Nederland scoort steeds slecht. De concentratie stikstof in de bodem hoort tot de hoogste in Europa, als gevolg van het nog steeds grote mestoverschot. Nederland heeft het smerigste oppervlaktewater. Verhoudingsgewijs sterven veel mensen vroegtijdig als gevolg van hoge concentraties fijnstof in de lucht. De gezondheidsschade loopt in de miljarden euro’s.

‘Kabinet neemt veel maatregelen die natuur en milieu benadelen’

Toen het kabinet-Rutte vorig jaar oktober aantrad schroefde het kabinet meteen de milieu- en klimaatambities terug. De verklaring was dat Nederland niet voorop hoeft te lopen in Europa. Maar dat deed het niet. Het aandeel duurzame energie bedroeg op dat moment slechts 3,8 procent.

Het kabinet-Rutte heeft volgens Natuur en Milieu juist veel maatregelen genomen die natuur en milieu benadelen. De zogeheten groenregeling voor banken – fiscale steun om te beleggen in groene projecten – is ingeperkt. De subsidie voor zonnepanelen is geschrapt. Op sommige wegen mag nu 130 kilometer per uur gereden worden. Het budget voor waterbeheer is gesnoeid. De belasting op plastic verpakkingen wordt afgeschaft. De concentratie zwaveldioxide naar verwachting weer stijgen, onder meer door de komst van nieuwe kolencentrales.