G20: IMF krijgt alle middelen die nodig zijn

De deelnemers aan de G20-bijeenkomst. Foto AP / Michel Euler

Ministers en centrale bankiers van de belangrijkste economieën van de wereld hebben gezegd dat ze er voor zorgen dat het Internationaal Monetair Fonds (IMF) over voldoende middelen beschikt om te helpen de wereldeconomie te stabiliseren. Dat hebben de leiders gezegd tijdens een G20-bijeenkomst in Frankrijk, meldt persbureau AP.

De toezegging wordt gezien als een hint dat de G20 openstaat voor een grotere rol voor het IMF bij het bezweren van de schuldencrisis in de eurozone, en zo nodig voor verruiming van de middelen zal zorgen.

“Wij hebben ons eraan gecommitteerd dat het IMF over toereikende middelen beschikt om aan zijn systemische verantwoordelijkheden te voldoen”, laat de G20 in een verklaring weten. De kwestie van de IMF-financiering zal aan de orde komen tijdens de volgende top van de G20, in november in Cannes. Eerder zaterdag stonden de Verenigde Staten en andere enkele andere landen nog afwijzend tegenover een verruiming van de middelen van het IMF.

Frankrijk en enkele andere landen drongen in het overleg aan op een grotere rol voor het IMF bij de aanpak van de eurocrisis, die bij uit de hand lopen wereldwijde gevolgen kan hebben. Tot nog toe heeft het IMF ongeveer een derde gefinancierd van de noodsteun voor Ierland, Portugal en Griekenland. Om uitbreiding van de crisis te voorkomen zou een aanpak nodig zijn die veel verder gaat dan de traditionele rol van het IMF bij het verstrekken van noodkredieten aan landen die tijdelijk krap bij kas zitten, bijvoorbeeld door het opkopen van schuldpapier op de open markt.

Voorwaarde voor iedere uitbreiding van de rol van het IMF is dat de eurozone zelf radicalere maatregelen treft om de crisis te bezweren. De regeringsleiders voeren daarover beraad op 23 oktober in Brussel.

Hoewel de Amerikaanse minister van financiën Timothy Geithner nog altijd aarzelingen leek te hebben over het verstrekken van meer geld aan het IMF, leek hij achter een ruimere rol voor het fonds te staan. “De leden van de G20 hebben een groot belang bij het steunen van Europa en wij zullen dat blijven doen via het IMF”, zei Geithner. Maar hij benadrukte dat het fonds reeds over ‘een substantieel arsenaal aan financiële middelen’ beschikt en dat de VS er voorstander van zijn dat ‘die bestaande middelen’ worden gebruikt, naast verhoogde Europese inspanningen.