Hitler veganist. Met die Beierse worsten zeker

Thierry Baudet pleit op de Opiniepagina van 7 oktober voor behoud van „traditionele vormen van omgang met het dierenrijk” zoals stierenvechten, plezierjacht en hengelen. Hij verwijst naar Dialektik der Aufklärung (1947), over het verband tussen de verschrikkingen van het totalitarisme en het door het Derde Rijk uitgevaardigde jachtverbod. Om daaraan toe te voegen dat het „geen toeval was dat Hitler veganist was”. Het is jammer dat hij zich baseert op zulk achterhaald werk en daarmee de Übergodwin van de vegetarische Hitler daarmee levend houdt. Had hij recentere studies geraadpleegd, had hij geweten dat Hitler geen vegetariër was en zeker geen veganist. Hitler zou niet hebben gerookt en gedronken, geen vlees hebben gegeten en geen oog voor vrouwen hebben gehad. Alleen het eerste was waar, maar Hitler dronk met grote regelmaat bier , was dol op Beierse worsten en kaviaar en zijn relatie met Eva Braun is niemand ontgaan. Aan Braun heeft hij de eis gesteld te stoppen met roken. Stoppen met vlees behoorde niet tot zijn voorwaarden.

Het verbod voor vegetariërs om zich te organiseren houdt eerder verband met de verschrikkingen van het totalitarisme van het Derde Rijk dan met een jachtverbod.

De „dubieuze vooroordelen” die Baudet ziet in de „moderne, verlichte opvattingen van dierenbeschermers”, zijn minder dubieus dan zijn generalisaties op basis van onterechte aannames over de voedingskeuze van Hitler.

Albert Einstein, Albert Schweitzer, Paul McCartney, Steve Jobs en anderen kozen welbewust voor vegetarisme, Hitler deed dat met nadruk niet. Maar noch het één, noch het ander leent zich voor generalisaties. En al helemaal niet voor pleidooien om dierenleed voort te laten bestaan als herinnering aan een „niet te missen tragisch levensgevoel” .

Niko Koffeman

Voorzitter Nicolaas.G. Pierson Foundation

    • Niko Koffeman
    • Voorzitter Nicolaas.G. Pierson Foundation