De PVV waarschuwde voor plannen Tennet

In reactie op het artikel ‘Netbeheer staat niet bol van ego’s’ (NRC Handelsblad, 8 oktober) waarin de CEO van Tennet, de heer Mel Kroon, geïnterviewd wordt, het volgende.

Als enig lid van de Tweede Kamer heb ik tijdens het plenaire Kamerdebat over energie en de positie van Tennet in juni 2011, aandacht besteed aan de herkapitalisatie van Tennet door de Nederlandse staat voor een bedrag van 600 miljoen euro. Ik heb eerder als enige de Algemene Rekenkamer hiernaar gevraagd tijdens het Verantwoordingsdebat. Ik heb daar toen een motie over ingediend om de kosten van deze herkapitalisatie te verhalen op Tennet zelf. Helaas heeft deze motie geen meerderheid gehaald. Zo ziet u maar: de PVV denkt aan de inhoud, maar krijgt niet de aandacht die wij verdienen.

mr. R.A. (Roland) van Vliet

Lid Tweede Kamer, Partij voor de Vrijheid

    • Lid Tweede Kamer
    • Mr. R.A. van Vliet
    • Partij voor de Vrijheid