Colofon

De Burgemester 2920D 001
De Burgemester 2920D 001

‘De burgemeester. Dana Lixenberg fotografeert een alledaags ambt’ maakt deel uit van Document Nederland, de jaarlijkse foto-opdracht van het Rijksmuseum Amsterdam en NRC Handelsblad.

Redactie: Gijsbert van Es

Vormgeving: Jan Paul van der Wijk

Eindredactie: Tracy Metz