Boek

Het fotoboek ‘De Burgemeester’ van Dana Lixenberg is verkrijgbaar in de museumwinkel van het Amsterdam Museum, of te bestellen via

www.burgemeesters.nl/alledaagsambt

Fotografie: Dana Lixenberg

Ontwerp: Veronica Ditting

Tekst: Gijsbert van Es

Prijs: €27,50

22,5 x 28,5 cm, 160 pagina’s, Nederlands/Engels, ISBN: 978 94 90423 00 1

Uitgegeven door Nederlands Genootschap van Burgemeesters (NGB), Den Haag.