Oplossing ov-chipkaart blijft ver te zoeken

Vanaf 3 november is de ov-chipkaart overal verplicht. Maar een oplossing voor alle kinderziektes is er niet.

De Tweede Kamer voelt er niets voor een ov-autoriteit op te tuigen die de problemen rond de ov-chipkaart moet oplossen. Minister Schultz van Haegen (Infrastructuur, VVD) moet dat maar zelf doen. De partijen vrezen een nieuwe, bureaucratische tussenlaag, bleek gisteren in een Kamerdebat.

Sinds 3 november is de strippenkaart overal in Nederland afgeschaft en moet iedereen met een ov-chipkaart reizen. Maar de kaart kampt nog met veel kinderziektes die nauwelijks worden opgelost. De ov-chipkaart wordt nu beheerd door Trans Link Systems (TLS), waarin NS en de gemeentelijke vervoersbedrijven HTM, GVB en RET samenwerken. Maar TLS wekt veel wantrouwen bij vervoerders, omdat NS bijna 70 procent van de aandelen heeft.

Op verzoek van Schultz zocht de commissie-Meijdam daarom naar een oplossing. Meijdam concludeerde eind juni dat er één ov-autoriteit moet komen, die bij conflicten tussen vervoerders de knoop doorhakt. Daarin zitten de vervoerders en de provincies die de vergunning verlenen, maar de doorslaggevende stem komt van een onafhankelijk voorzitter, benoemd door het kabinet. Schultz steunt dat idee en heeft Meijdam zelf benoemd tot ‘kwartiermaker’, die de autoriteit moet opzetten.

Maar de Tweede Kamer is niet enthousiast. CDA en D66 reageren kritisch en de andere partijen, inclusief coalitiepartij VVD en gedoogpartner PVV, zijn ronduit tegen. „Het wordt er alleen maar ingewikkelder door”, aldus Arie Slob (ChristenUnie). „Een bureaucratische constructie”, aldus Ineke van Gent (GroenLinks). Schultz moet de regie zelf voeren, of, zoals de PvdA voorstelde, haar hoogste openbaarvervoerambtenaar. De VVD wil dat de lokale overheden en vervoerders het zelf oplossen.

Volgens Schultz is het wel nodig, omdat anders de problemen niet worden opgelost. „Het is nu ongelooflijk complex geregeld. Ik wil niet dat ik straks iets vraag en ze het weer niet doen.” Ze wil het plan verder uitwerken en dan weer aan de Kamer voorleggen. (NRC)