Netwerkgeneratie moet zich eens organiseren

Student Floor Rusman schrijft dat zij de redelijkheid en het nut niet inziet om de Zuidas te bezetten (Opinie & Debat, 8 oktober).

Het achterliggende probleem bij veel hedendaagse uitdagingen is hoe de maatschappij georganiseerd is. De meeste maatschappelijke arrangementen die we kennen stammen van net na de Tweede Wereldoorlog. Collectieve regelingen, met veel zekerheid en dus rigiditeit. Jongeren voelen intuïtief aan dat de manier waarop het land georganiseerd is niet meer bij ze past en voelen dus ook geen aandrang om zich er binnen bekend te maken. Maar hoe anders zou bijvoorbeeld het pensioenakkoord er uitzien wanneer jongeren massaal lid waren geweest van de vakbonden? Wanneer jongeren minder op redelijkheid en nut gericht waren, en iets meer op de urgentie, noodzaak en rechtvaardigheid van hervormingen?

Verandering komt nooit vanzelf of van insiders. Dingen veranderen alleen wanneer je momentum creëert. En dat is in essentie wat politiek is – of in ieder geval zou moeten zijn. Dit kan alleen gebeuren wanneer mensen zich weer mede-eigenaar verklaren van de maatschappij en van de manier waarop we die via de overheid hebben georganiseerd. Het zou daarom goed zijn als jongere generaties de frisheid en de effectiviteit van de netwerkgeneratie combineren

Frank van Mil (1976)

Wetenschappelijk directeur Mr. Hans van Mierlo Stichting, het wetenschappelijk bureau van D66

    • Frank van Mil