Gemeenten willen meer eigen belastingen vanwege geldnood

Voor gemeenten dreigen onverantwoorde financiële risico’s door de manier waarop het kabinet nu taken afschuift en bezuinigt. Zij willen daarom een “substantiële” uitbreiding van lokale belastingen, schrijft NRC Handelsblad vanmiddag.

Dertien grote gemeenten, waaronder Amsterdam, Den Haag en Utrecht, schreven gisteren een brandbrief aan premier Mark Rutte. Ze willen dat bij onenigheid over geld tussen Rijk en gemeenten een onpartijdig instituut arbitreert, om impasses te voorkomen als arbiter optreedt.

Gemeenten lopen grote risico’s doordat zij opgelegde bezuinigingen nauwelijks kunnen opvangen. Hun inkomsten lopen terug. Zo is de exploitatie van eigen grond door de ingestorte woningmarkt drooggevallen. Verder nemen zij activiteiten van taken van andere overheden over, waaronder jeugdzorg en sociale werkplaatsen, en krijgen zij bezuinigingen opgelegd.

“Er is een reëel risico dat zoals het nu gaat een substantieel aantal gemeenten de komende jaren failliet gaat”, zegt de Eindhovense wethouder Staf Depla (PvdA), die de brief mede ondertekende. En daar moeten andere gemeenten voor opdraaien.

Gemeenten willen op volwassen manier behandeld worden

Gemeenten hebben er geen bezwaar tegen dat het Rijk allerlei taken doorschuift en ze accepteren ook dat bezuinigingen nu onvermijdelijk zijn, zegt Depla. “Maar het Rijk moet ons op een volwassen manier behandelen.” En dat betekent dat de gemeenten meer eigen belastingen moeten kunnen heffen. Te denken valt volgens Depla aan onder meer nieuwe ozb-heffingen of opcenten.

De gemeenten willen lastenverhoging vermijden en pleiten bij premier Rutte voor verlaging van landelijke belastingen. Er zijn al langer spanningen tussen gemeenten en dit kabinet het kabinet. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten zei deze week dat het kabinet zich niet houdt aan bepaalde afspraken. Gemeenten zouden te weinig tijd krijgen op plannen te reageren en het kabinet zou verzuimen financiële consequenties voor de gemeenten aan te geven.

Gemeenten willen een stresstest doen naar hun financiële situatie. Rotterdam besloot hiertoe gisteren al .

    • Derk Stokmans en Erik van der Walle