Extra aftrek voor schenking aan kunst hard nodig

Het wetsvoorstel om giften aan kunstdoeleinden voor 150 procent aftrekbaar te maken is niet perfect maar geeft de geplaagde kunstsector lucht, schrijven vijf museumdirecteuren.

Het kabinet stelt voor private schenkingen aan culturele doelen extra fiscaal aftrekbaar te maken. De gehele schenking mag met vijftig procent worden opgewaardeerd en zo in de hoogste schaal van de inkomstenbelasting worden afgetrokken. De maatregel beoogt particuliere schenkingen aan de cultuur te stimuleren. Wij verwachten dat dit daadwerkelijk zal gebeuren.

Mensen geven aan doelen waar ze van houden, die zij belangrijk vinden. Op basis van hun liefde voor natuur, affiniteit met bijvoorbeeld Afrika of hun persoonlijke betrokkenheid bij een bepaalde ziekte bepalen schenkers hun favoriete goede doelen en geven daaraan. Op dit moment kiest nog geen tien procent van de schenkers voor culturele doelen. Het valt niet te verwachten dat door de introductie van een fiscale maatregel de voorliefde van schenkers verandert. Wel verwachten wij dat door de introductie van de ‘multiplier’ mensen, die al genegen waren aan cultuur bij te dragen, dat eerder of royaler zullen doen.

Schenken aan een doel dat je na aan het hart ligt, geeft bevrediging en is dankbaar. Meer kunnen schenken is nog mooier en het zal de band tussen schenker en instelling zeker verstevigen. Zo bereikt het kabinet mogelijk wat het zich ten doel stelde, namelijk de cultuursector in toenemende mate te laten dragen en financieren door particulieren. Vaak dezelfde mensen die ook veelvuldig gebruik maken van het aanbod.

Kort geleden werd de culturele sector geconfronteerd met zeer grote bezuinigen. Niet eerder in de geschiedenis werd de sector voor zulke zware ingrepen gesteld; een maatregel die langdurig en pijnlijk te voelen zal zijn in heel Nederland. Bovendien werden de Podiumkunsten verplicht om het hoge Btw-tarief te heffen op de entreekaarten, waardoor de toegangsprijzen met bijna dertien procent stegen. De combinatie van zeer ingrijpende bezuinigen en de verplichte forse btw-verhoging treffen de culturele sector dubbel en uitzonderlijk zwaar.

De introductie van een maatregel die schenkingen aan culturele doelen aantrekkelijker maakt, is daarom meer dan welkom en wij verwachten daar positieve resultaten van.

Wij realiseren ons dat niet alle goede doelen van deze belastingmaatregel kunnen profiteren, waardoor niet alle goede doelen gelijk gesteld zijn. Het kabinet heeft zowel in de eerste ronde van bezuinigingen als in deze tweede ronde (met deze fiscale maatregel) uitgesproken keuzes gemaakt. Het wetsvoorstel is wellicht niet de perfecte oplossing, maar geeft de culturele sector beslist de mogelijkheid van stevige steun in de rug vanuit private hoek. Zowel de instellingen als de donoren, kleine en grote, zijn ermee gebaat. De tijd is er rijp voor.

Welke uitkomst de discussie over de Geefwet ook heeft, het scheppen van duidelijkheid op korte termijn is van het allergrootste belang. Schenkers en potentiële schenkers willen weten waar zij aan toe zijn.

Van dit kabinet verwachten wij dat het de waarde van cultuur in Nederland benadrukt. Het moge duidelijk zijn dat wij een duidelijk en bestendig beleid waarin de overheid schenkers maximaal stimuleert om bij te dragen aan culturele doelen, noodzakelijk vinden en graag snel zien komen.

Axel Rüger, directeur Van Gogh MuseumSimon Reinink, algemeen directeur Het ConcertgebouwJan Raes, directeur Koninklijk ConcertgebouworkestPatrick van Mil, zakelijk directeur Stedelijk MuseumWim Pijbes, algemeen directeur Rijksmuseum

    • Directeur van Gogh Museum Simon Reinink
    • Zakelijk Directeur Stedelijk Museum Wim Pijbes
    • Axel Rüger
    • Algemeen Directeur het Concertgebouw Jan Raes
    • Algemeen Directeur Rijksmuseum