'De Vijf': steun de Geefwet

De vijf directeuren van de kunstinstellingen rond het Museumplein doen een oproep aan de Kamer om de Geefwet, die het schenken aan culturele doelen aantrekkelijker moet maken, te steunen. Axel Rüger, directeur van het Van Gogh Museum, Simon Reinink, algemeen directeur van het Concertgebouw, Jan Raes, directeur Koninklijk Concertgebouworkest, Patrick van Mil, zakelijk directeur Stedelijk Museum en Wim Pijbes, algemeen directeur Rijksmuseum, schrijven vandaag in deze krant: „Het wetsvoorstel is wellicht niet de perfecte oplossing maar geeft de culturele sector beslist de mogelijkheid van stevige steun in de rug vanuit private hoek. Zowel de instellingen als de donoren, kleine en grote, zijn ermee gebaat. De tijd is er rijp voor.”

Belastingadviseurs hekelen het voorstel voor de Geefwet, onder andere omdat het culturele instellingen voortrekt boven andere goede doelen. Het kabinet stelt voor private schenkingen aan culturele doelen extra fiscaal aftrekbaar te maken: voor 150 procent van het belastbaar inkomen. De vijf Museumpleindirecteuren willen graag dat er snel duidelijkheid komt: „ Schenkers en potentiële schenkers willen weten waar zij aan toe zijn.”

‘Extra aftrek kunst nodig’: pagina 17