De dichter Adonis en zijn Nederlandse vertaler

Op 5 oktober plaatste NRC Handelsblad een interview met de Arabische dichter Adonis, mede in het licht van zijn kansen destijds op de Nobelprijs voor de Literatuur. Het is goed de naam van de vertaler van Adonis’ – vrijwel foutloos geciteerde – gedicht te vermelden: wijlen dr. Ed de Moor, collega-arabist. De redactie van de bundel met Arabische poëzie vertaald naar het Nederlands en Nederlandse poëzie vertaald naar het Arabisch berustte destijds onder anderen bij ondergetekende.

Ronald E. Kon

Arabist, Mheer

    • Ronald E. Kon