De Blankenburgtunnel lost de problemen niet op

Dat de Blankenburgtunnel er komt is onvermijdelijk, schrijft NRC Handelsblad op 10 oktober. „Zelfs Milieudefensie erkent dat er iets moet gebeuren.” Dat er iets moet gebeuren om de mobiliteitsproblemen in de regio Rotterdam op te lossen, staat ook voor Milieudefensie vast. Maar het asfalteren van het laatste stukje groen in het gebied draagt nadrukkelijk niet bij aan de oplossing van de problemen.

Zowel de Oranjetunnel als Blankenburgtunnel is een extreem duur project, waarbij natuurgebieden geofferd worden in een regio waar groen schaars is geworden. Geluidsoverlast en de uitstoot van fijnstof en CO2 nemen toe, terwijl de files slechts worden verplaatst. Het is veel slimmer om de infrastructuur die er al ligt, beter te benutten. Dat kan heel goed door een combinatie van het nieuwe werken met het invoeren van een regionale spitsheffing. Uit onderzoek van Rijkswaterstaat blijkt dat dertig procent van het verkeer in de spits recreatief verkeer is. Door een heffing is dat verkeer uitermate beïnvloedbaar om buiten de spits de weg op gaan. Met tien tot vijftien procent minder auto’s tijdens de spits staat het verkeer niet langer vast. Het kabinet moet bereid zijn eerder aan het taboe van het rekeningrijden te tornen, in plaats van gemakkelijk groen en leefbaarheid in de regio te offeren voor meer asfalt. Het enige wat nodig is om de tunnel te stoppen, is politieke wil.

Ivo Stumpe

Milieudefensie

    • Ivo Stumpe