Correcties en aanvullingen

p = nRT/(V-nb) – an

2/V2

In het artikel ‘Nederland, eer je geleerden’ (Zien, 12 okt. pagina 35) staat dat de formule p=nRT/V de naam van Van der Waals draagt.De Van-der-Waalsvergelijking luidt: p = nRT/(V-nb) – an2/V2De formule p=nRT/V is de gaswet.

E-data & Research

In het artikel NWO eist onderzoeksdata op (voorpagina, 12 oktober) wordt gesuggereerd dat E-data & Research het huisblad van NWO is. E-data & Research is een nieuwsbrief over data en onderzoek in de alfa- en gammawetenschappen.