Adrianus 3

Dr. Gerard M.J. Beyersbergen van Henegouwen verwijt Ernest Kurpershoek – die in zijn boek Italiaanse fresco’s (Boeken, 26-08-11) aan ‘die krankzinnige Nederlandse paus Adrianus VI’ zou herinneren – een gebrek aan historische kennis (Boeken, 02-09-11). Dat ook Beyersbergens kennis lacunes vertoont, mag hieruit worden afgeleid dat hij Adrianus aanmerkt als ‘een landgenoot om trots op te zijn’. Adrianus bepleitte het doden van niet tot inkeer te bewegen ketters en verleende een pauselijke volmacht aan Karel V’s inquisiteur in de Lage Landen. Deze functionaris veroordeelde twee sympathisanten van Luther tot de vuurdood, welk vonnis op 1 juli 1523 te Brussel werd voltrokken. De Nederlandse paus stond hiermee aan de wieg van de 16de-eeuwse ketterverbrandingen.

Han Hulscher, Zeist