Ziekenhuis nam te grote risico's

Het Scheper Ziekenhuis Emmen heeft onvoldoende op de veiligheid van patiënten gelet toen er tussen 2004 en 2009 steeds vaker en steeds ingewikkelder maagverkleiningsoperaties werden uitgevoerd. Daardoor zijn er te grote risico’s genomen. Dat staat in het rapport Vernieuwing op drift dat de Onderzoeksraad voor Veiligheid vandaag heeft gepubliceerd naar aanleiding van zeven sterfgevallen in het Scheper Ziekenhuis.

Eerder werd de chirurg die de operaties uitvoerde aangewezen als de belangrijkste oorzaak van de problemen. Maar de Onderzoeksraad schrijft dat niemand in het ziekenhuis goed heeft opgelet en dat er geen ‘systematische monitoring’ was van de kwaliteit en de resultaten van de maagverkleiningsoperaties. Ook de Inspectie voor de Gezondheidszorg treft blaam, vindt de Onderzoeksraad. Die stelde bij herhaling vast dat het ziekenhuis niet goed bijhield welke complicaties er bij de operaties optraden, maar dwong verbeteringen niet af. De Onderzoeksraad schrijft dat het belangrijk is dat in de gezondheidszorg nieuwe technieken en behandelwijzen worden toegepast. Maar dan moet wel iedereen in het ziekenhuis zich wel voortdurend bewust zijn van de mogelijke risico’s.