Servië voldoet aan eisen voor EU-kandidatuur

De Europese Commissie is daarentegen kritisch over de vorderingen van Turkije, dat al kandidaat-EU-lid is.

De Europese Commissie adviseert de 27 lidstaten van de EU om Servië officieel de status van kandidaat-EU-lid te geven. Maar Servië zou pas aan echte onderhandelingen over toetreding mogen beginnen als het beter samenwerkt met Kosovo. Dat is het compromis in de jaarlijkse voortgangsrapportage over de uitbreiding van de EU, die gisteren door de Tsjechische eurocommissaris Stefan Füle is gepresenteerd in het Europees Parlement. Met dit compromis zou de Commissie volgens bronnen proberen Duitsland te overtuigen, dat een besluit over een officiële kandidaatsstatus zou willen uitstellen.

De Commissie vindt ook dat de onderhandelingen over de toetreding van kandidaat-EU-lid Macedonië nu echt kunnen beginnen. Echt enthousiast is eurocommissaris Füle over Montenegro: dat land doet volgens Füle hard zijn best om de corruptie te bestrijden en de rechtspraak te hervormen. En dan zijn er nog de kandidaat-lidstaten Kroatië, dat de toetreding al binnenheeft, en IJsland, waar nauwelijks problemen mee zijn. Bij Albanië en Bosnië kan daarentegen beter worden gesproken van „stagnatierapportages” dan van „voortgang”, zegt een EU-ambtenaar.

Ook kandidaat EU-lid Turkije is volgens de voortgangsrapportage het afgelopen jaar geen stap dichter bij de EU gekomen. Turkije en Europa moeten dringend op zoek naar andere manieren om goed samen te werken. Volgens Europese bronnen wordt er informeel gewerkt aan nieuw overleg met Turkije over nauwere handelsrelaties en over visa-vrij reizen voor Turken in de EU. Het is ook de bedoeling dat er officieel een ‘dialoog’ met Turkije komt over buitenlands beleid. „De impasse móet doorbroken worden”, zegt een hoge EU-functionaris. „Daarvoor zijn de Turken te belangrijk.” (NRC)