Scholten ook naar de RvS

Alexander W. Beelaerts van Blokland attendeert de lezers erop dat er ten minste één precedent bestaat waarin wél een lid van de regering werd benoemd in de Raad van State (Opinie, 10 oktober). In 1933 verkreeg zijn naamgenoot (vast familie), in het toenmalig kabinet minister van Buitenlandse Zaken, het ambt van vicepresident van de Raad van State.

Er is in ieder geval nog één zo’n precedent. In 1980 werd de toenmalige minister van Defensie Willem Scholten in het kabinet van Agt-Wiegel evenzo door de Kroon tot vicepresident benoemd. Ook toen was er kritiek van de PvdA. Zelfs kreeg ik, als eerst verantwoordelijk minister, een Kamerdebat aan mijn broek.

Ik weet nog precies hoe die benoeming is voorbereid. Dat hier uiteen te zetten, zou mijn stukje te lang maken. In ieder geval kwam de benoeming pas naar buiten, nadat het staatshoofd het betreffende Koninklijk Besluit had getekend.

H. Wiegel

Minister van Binnenlandse Zaken van 1977 tot 1981