PvdA: vader Máxima niet bij de kroning

Jorge Zorreguieta, de vader van prinses Máxima, mag niet aanwezig zijn bij de kroning van Willem-Alexander. Dat is nu het standpunt van de PvdA, ook al heeft partijleider Job Cohen vorig jaar in de verkiezingscampagne nog gesteld dat dat „zo langzamerhand na al die jaren misschien wel zou kunnen”.

Volgens Tweede Kamerlid Jeroen Recourt van de PvdA is de kwestie-Zorreguieta echter nog te vers. „Het regime waarvan hij deel uitmaakte was omstreden, en is dat nog steeds.” Vorige maand deden drie Nederlanders nog aangifte tegen Jorge Zorreguieta, in verband met het verdwijnen van mensen tijdens de Videla-dictatuur in Argentinië. Máxima’s vader was eind jaren zeventig staatssecretaris van landbouw van het regime.

Recourt meent dat het PvdA-standpunt strookt met dat van oud-premier Wim Kok, die in 2001 besloot dat Zorreguieta niet bij het huwelijk van Willem-Alexander en Máxima aanwezig zou zijn. Recourt: „Er is nog steeds geen spoorboekje. Het blijft altijd een momentopname en deze kwestie ligt nog altijd te gevoelig.” Kok maakte het onderscheid tussen privé- en staatsaangelegenheden. Zo was Zorreguieta wel aanwezig bij de doop van zijn drie kleindochters.

Premier Rutte wilde vanmorgen niet ingaan op deze kwestie. Tijdens zijn verdediging van de begroting van het ministerie van Algemene Zaken zei Rutte dat hij dit een „ontijdig debat” vindt. Onder andere de PVV had gisteren al gezegd dat er pas een standpunt hoeft te komen, als de precieze datum dat Willem-Alexander Beatrix opvolgt, bekend is.

Ook herhaalde Rutte dat hij niet voor een ceremonieel koningschap is – de koning(in) moet lid blijven van de regering. Extra bezuinigingen voor het koningshuis wees hij ook af. De VVD-fractie sprak eerder nog uit dat iedereen, dus ook het koningshuis, nu moet meedoen aan de bezuinigingsrondes. Rutte zei echter dat het Koninklijk Huis dit jaar en ook in 2010 al met 4 procent is gekort, waarmee juist vooruitgelopen zou zijn op de bezuinigingen.