Onderzoeksraad uit harde kritiek op Scheper Ziekenhuis

De Onderzoeksraad voor de Veiligheid uit harde kritiek op het Scheper Ziekenhuis in Emmen. Bij het aanbieden van maagverkleiningsoperaties hebben de betrokken partijen teveel risico’s genomen en onvoldoende oog gehad voor de patiëntveiligheid, stelt de Raad in een rapport. In 2008 en 2009 stierven vijf patiënten na een maagverkleiningsoperatie.

In 2009 bleek uit extern onderzoek dat een maagchirurg van het ziekenhuis verantwoordelijk was voor de vijf sterfgevallen. In het rapport ‘Vernieuwing op drift’ (pdf) stelt de Raad echter dat ernstige incidenten in ziekenhuizen zelden terug te voeren op één individu.

Doorgaans heeft ook het ‘vangnet’ rondom de betrokken persoon gefaald. In het Scheper Ziekenhuis werden steeds meer en steeds complexere ingrepen uitgevoerd bij patiënten met extreem overgewicht. De zorgvernieuwing is daar geleidelijk ‘op drift’ geraakt. - Rapport ‘Vernieuwing op drift’

De Onderzoeksraad beveelt het Scheper ziekenhuis aan om concrete afspraken te maken met de medische staf over de invulling van patiëntveiligheid in het algemeen en voor zorgvernieuwing in het bijzonder. Ook moet vastliggen op welke wijze deze afspraken door alle in de instelling werkzame zorgverleners wordt nageleefd en aantoonbaar geborgd. Het ziekenhuis moet daarbij op voorhand risicoanalyses uitvoeren en de registratie van resultaten en monitoring betrekken.

    • Lex Boon