Kamp: geen Bulgaren en Roemenen meer in kassen

Volgend jaar werken er geen Roemenen en Bulgaren meer in de kassen van tuinders in West-Brabant. Die verwachting heeft minister Henk Kamp (Sociale Zaken, VVD) gisteren uitgesproken in een debat met de Tweede Kamer. Hij zei: „Ik denk dat in 2012 alle aanvragen voor tewerkstellingsvergunningen voor Roemenen en Bulgaren zullen worden geweigerd.”

Aardbeien en ander fruit zal geplukt moeten worden door Nederlanders. Of door Europeanen (denk aan Polen) die zich wel vrij in Nederland mogen vestigen om te werken. Bulgaren en Roemenen krijgen pas in 2015 vrije toegang tot de arbeidsmarkt, zo staat in het regeerakkoord. Tot die tijd krijgen Roemenen en Bulgaren pas een vergunning als bedrijven aantonen geen ander personeel te kunnen vinden. Kamp gaat ervan uit dat er zonder Roemenen en Bulgaren voldoende personeel beschikbaar is.

De minister maakte de toelating van Roemenen en Bulgaren dit jaar al veel strenger. In 2010 werden er 2.038 vergunningen verleend. In 2011 waren het er nog 850. In 2012 worden het er dus nul. Kamp zei daarmee geen afstand te nemen van het beleid van zijn voorganger, Piet Hein Donner (CDA). „Ik voer gewoon de wet uit.” Kamp kreeg uitdrukkelijke steun voor zijn beleid van de fracties van SP, PVV en PvdA. PvdA-Kamerlid Hans Spekman: „Ik waardeer de harde opstelling van de minister.” CDA en VVD waren minder positief. Zij dienden eerder een motie in met de strekking dat Kamp tuinders de tijd moet geven zich aan het strengere beleid aan te passen.

Volgens de minister zijn de verhoudingen met de tuinders inmiddels moeizaam geworden. Kamp was kritisch over hun opstelling. „De klachten van uitzendbureaus over tuinders in West-Brabant zijn legio. Tuinders stellen onredelijke eisen, ze bellen pas op het laatste moment dat ze personeel nodig hebben, laten niks van zich horen. De sector mag ook eens in de spiegel kijken. Kennelijk gaan ze zo met werknemers om dat ze geen Nederlands personeel kunnen krijgen. Andere sectoren met vies en zwaar werk lukt dat wel.”

Tuinders zeggen dat ze van uitzendbureaus en het UWV veel te weinig geschikt personeel krijgen aangeleverd. Een woordvoerder van de ZLTO, die de belangen van tuinders in West-Brabant behartigt: „De toon van de minister viel op. Wij hebben geen zin in een welles-nietesspel. Wij herkennen ons niet in het beeld dat Kamp schetst.”