De PvdA moet weer eens terug naar haar roots

De kritiek van Ploumen op Cohen deed de PvdA even schudden. Het was bekend, Cohen zit niet lekker in zijn rol. Met deze crisis, die ‘de gewone man’ raakt, zou je verwachten dat de partij zich herstelt en uit het electorale dal klimt. Maar het lukt niet. PvdA-stemmers zijn teleurgesteld. De partij toont weinig daadkracht, maakt geen keuzes en opereert bureaucratisch. Het beeld is een bestuurderspartij zonder ruggengraat. En de PvdA ontbeert een heldere visie op onze samenleving. ‘De boel bij elkaar houden’ is geen visie, maar een opgave. De sociaal-democraten hebben onvoldoende antwoord op neoliberale politiek zoals marktwerking, schaalvergroting en vermanaging van het onderwijs. De partij verzuimt conservatief islamitisch gedrag af te keuren en allochtone emancipatiebewegingen te steunen. Zelfs maatregelen tegen de bonuscultuur lijken een brug te ver. Steun aan een nieuw pensioenstelsel? Prima, maar eis dan van dit kabinet de villabelasting te matigen.

De partij moet terug naar haar roots, de sociaal-democratie. Dat betekent: opkomen voor lage en middeninkomens tot vijftigduizend euro; een alternatief voor het neoliberale adagio van marktwerking; solidair met zwakkeren in de samenleving, hier en elders in de wereld. Maar niet blind elk militair avontuur omarmen, omdat de bondgenoot het wil. Er is behoefte aan stabiliteit, duidelijkheid en leiderschap. De PvdA kan dat bieden, dat heeft ze in het verleden bewezen.

Jacques van Rooijen

PvdA- Raadslid Hilversum

    • Jacques van Rooijen Pvda- Raadslid Hilversum