beeldende kunst

Parijs

Parijs oefende in de eerste helft van de twintigste eeuw een onweerstaanbare aantrekkingskracht uit op kunstenaars uit de hele wereld. Ook Nederlandse kunstenaars trokken naar Parijs, onder wie Piet Mondriaan, Kees van Dongen, Karel Appel en Constant. Ze raakten er geïnspireerd en beïnvloed door het bloeiende artistieke leven. Werk uit de collectie van Centre Pompidou uit die tijd van onder anderen Kandinsky, Brancusi, Picasso, Matisse, Miró, Giacometti, Léger, Braque en Delaunay is nu in het Gemeentemuseum Den Haag te zien. Ook is er op de expositie aandacht voor de ‘Parijse’ Nederlandse kunstenaars. Tegelijkertijd is in het aangrenzende Fotomuseum Den Haag de historische foto-expositie Gare du Nord, met werk van Nederlandse fotografen die tussen 1900-1968 in Parijs werkten.

15 okt t/m 29 jan. www.gemeentemuseum.nl

Van der Helst

Het Amsterdam Museum (voormalig Amsterdam Historisch Museum) vertelt het verhaal van de zeventiende-eeuwse schilder Bartholomeus van der Helst (ca. 1613-1670), portrettist van de Amsterdamse elite. Zijn levensgrote portretten vielen vanaf het begin van zijn carrière in de smaak van Amsterdamse burgemeesters en rijke kooplieden. De gelijkende, weinig geïdealiseerde beeltenissen van Van der Helst verbeelden de rijkdom en macht in Amsterdam in het midden van de Gouden Eeuw.

15 okt t/m 29 jan, Kalverstraat 92. www.amsterdammuseum.nl

De Etrusken

Vrouwen van Aanzien – Mannen met Macht is een dubbeltentoonstelling over de cultuur van de Etrusken. In Leiden, in het Rijksmuseum van Oudheden, komt de Etruskische vrouw aan bod; in het Allard Pierson Museum in Amsterdam de Etruskische man. Te zien zijn ruim 600 topstukken uit de eigen collecties en buitenlandse musea. De Etruskische cultuur was zo’n 3.000 jaar geleden, ruim voor de komst van de Romeinen, de hoogst ontwikkelde beschaving in centraal Italië. De twee musea vertellen het verhaal over Etruskische rijkdom, religie, macht en pracht, elk vanuit een eigen invalshoek.

T/m 18 maart, Oude Turfmarkt 127, Amsterdam en Rapenburg 28, Leiden. www.allardpiersonmuseum.nl en www.rmo.nl

Moderne Devotie

De expositie Moderne Devotie in De Fundatie in Zwolle is opgebouwd rond thema’s uit het lijden van Christus. Schilderijen, sculpturen, handschriften, miniaturen en prenten van onder meer Albrecht Dürer, Quinten Massys en kunstenaars uit de omgeving van Dieric Bouts en Jan Gossaert, laten zien hoe het beeld van Christus als triomferende koning in de 15de en 16de eeuw verschoof naar Christus als lijdende mens.

15 okt t/m 8 jan, Blijmarkt. www.museumdefundatie.nl

Snapshot

De uitvinding in 1888 van het eerste eenvoudig te bedienen fototoestel voor amateurs maakte momentopnamen mogelijk: de snapshot was geboren. Veel kunstenaars gebruikten vanaf die tijd zo’n camera. De expositie Snapshot. Schilders en fotografie, 1888-1915 laat aan de hand van 220 foto’s en 70 schilderijen, prenten en tekeningen van zeven kunstenaars zien welke rol fotografie in hun leven speelde en hoe het hun werk beïnvloedde. Aan staalkabels in het Van Goghmuseum Amsterdam hangen de foto's in de ruimte. Aan de wanden schilderijen, prenten en tekeningen van o.a. Breitner, Bonnard, Denis en Vuillard. Sommige schilderijen zijn één op één te vergelijken met foto’s.

T/m 8 jan, P. Potterstraat 7. www.vangoghmuseum.nl