Turken eisen geld voor inburgering

De centrale Raad bepaalde afgelopen zomer namelijk dat Turken helemaal niet inburgeringsplichtig zijn.

Turkse Nederlanders eisen een schadevergoeding van de Nederlandse Staat, omdat zij ten onrechte kosten hebben moeten maken voor een inburgeringsexamen dat zij moesten afleggen in het buitenland. Zij kunnen zich verenigen in de Stichting Inburgeringsleed, die de claim gaat voorbereiden.

Het gaat om een inburgeringsexamen dat immigranten in het land van herkomst moeten afleggen alvorens ze toestemming krijgen om in Nederland te gaan wonen. Daarna moeten de meeste immigranten nog een uitgebreider inburgeringsexamen in Nederland doen.

De Centrale Raad van Beroep bepaalde in augustus dat Turken niet inburgeringsplichtig zijn. De eisen van de Nederlandse Staat waren in strijd met een overeenkomst tussen Turkije en de EU, het zogenoemde associatieverdrag. (NRC)