Resistente bacteriën rukken op

Het aantal sterfgevallen veroorzaakt door bacteriën die niet meer te bestrijden zijn met de gangbare antibiotica zal in Europa de komende jaren bijna verdrievoudigen. Stierven er in 2007 nog 7,4 patiënten per 100.000 Europeanen aan ernstige infecties met multiresistente bacteriën, in 2015 zal dat zijn toegenomen tot 16,7 per 100.000.

Zo luidt een vandaag gepubliceerde prognose in het medisch-wetenschappelijke tijdschrift PLoS Medicine. De voorspellingen zijn gebaseerd op een Europese studie waarin infecties op dezelfde manier zijn geteld in meer dan 1400 ziekenhuizen in verschillende Europese landen.

„We kunnen natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar als we de trends doortrekken, komen we uit op een flinke stijging”, zegt microbioloog Hajo Grundmann van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu in Bilthoven, een van de auteurs van het artikel.

De onderzoekers bestudeerden de twee belangrijkste infecties waarbij antibioticaresistentie een rol speelt: van multiresistente Staphylococcus aureus (MRSA) en van Escherichia coli die resistent is tegen derde generatie cefalosporine-antibiotica. In Europa kregen in 2007 naar schatting bijna 28.000 patiënten MRSA, en ruim 15.000 patiënten resistente E. coli-infecties. Van hen overleden er respectievelijk ruim 5.500 en ruim 2.700. Een langere opnameduur van deze patiënten kostte in 2007 naar schatting 62 miljoen euro.

De onderzoekers verwachten een kleine afname van MRSA-infecties, maar een sterke toename van de resistente E.coli-infecties. Volgens Grundmann is het moeilijk die groei te keren. „Wat we kunnen doen, is spaarzaam antibiotica gebruiken en er een goede ziekenhuishygiëne op na houden.”

Overigens tellen de zuidelijke Europese landen veel meer infecties met multiresistente bacteriën, volgens Grundmann omdat antibiotica daar vrij in de apotheek verkrijgbaar zijn en vanwege immigratie vanuit Afrika. Het Europese probleem valt op mondiale schaal gemeten mee, zegt hij. „In Zuid-Amerika, India en China, maar vooral ook Afrika komen steeds meer goedkope antibiotica op de markt. Resistentie stijgt daar veel sneller dan in Europa.”