Ouderen moeten wensen bespreken met huisarts

Het artikel over sleutelen aan ouderen (NRC Handelsblad, 8 oktober) is me uit het hart gegrepen. Ik mis in het artikel echter de verantwoordelijkheid van de ouderen zelf. Die oudere is niet verplicht om allerlei behandelingen te ondergaan! De Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst schrijft voor dat een arts een behandeling pas start na toestemming van de patiënt. Het is dus goed mogelijk om een al te enthousiaste arts te laten stoppen.

Ouderen: het is zaak om tijdig met uw (huis)arts te bespreken wat u wel en niet meer wilt. Laat de arts dit noteren in uw dossier. En, voor het geval dat u wilsonbekwaam wordt: zorg ervoor dat uw familie (of een gevolmachtigde) op de hoogte is van uw wensen.

Als u die wensen op schrift zet is het voor uw wettelijk vertegenwoordiger minder ingewikkeld om ervoor te zorgen dat uw wens gerespecteerd wordt.

Hoe gedetailleerder u het opschrijft, hoe beter.

C. Bekkering

Amsterdam

    • C. Bekkering Amsterdam