Cordaid bezuinigt - bijna helft banen verdwijnt

Ontwikkelingsorganisatie Cordaid bezuinigt fors. Onder druk van bezuinigingen bij de overheid verdwijnen de komende jaren 100 van de 240 arbeidsplaatsen, meldt NRC Handelsblad vanmiddag.

Algemeen directeur René Grotenhuis verwacht dat gedwongen ontslagen nodig zijn.

Cordaid, dat het personeel gisteren inlichtte over de reorganisatie, wil zijn afhankelijkheid van het Rijk verminderen en zijn inkomsten anders regelen. De organisatie ontvangt jaarlijks 65 miljoen euro van de Nederlandse overheid, op een totaal aan inkomsten van 140 miljoen. De verlaging van de uitgaven aan ontwikkelingshulp door het kabinet-Rutte bedreigt de overheidssteun. Cordaid verwacht dat die bijdrage vanaf 2015 daalt naar 25 miljoen euro, en wil dat niet afwachten.

Directeur Grotenhuis stelt vast dat het tij voor ontwikkelingshulp gekeerd is.

“We luisteren goed naar wat er in Den Haag gebeurt. VVD en PVV willen flink hakken in de ontwikkelingshulp. Tegelijkertijd zien we dat de wereld aan het veranderen is. In Afrika, waar veel mensen onder de armoedegrens leven, is behoefte aan een andere vorm van hulp. Daarom slaat Cordaid een nieuwe koers in.”

Meer samenwerken met bedrijven en instellingen

Cordaid wil meer samenwerken met bedrijven en andere instellingen. Daarnaast moeten de bijdragen van particulieren, fondsen en multilaterale instellingen als Wereldbank en The Global Fund omhoog. Nu ontvangt Cordaid jaarlijks 38 miljoen euro van 400.000 donateurs en bedrijven. Door in te zetten op ‘sociaal ondernemerschap’ hoopt de organisatie minder afhankelijk te worden van subsidie.

Grotenhuis, die zegt “vol overtuiging” deze stap te zetten, laakt het maatschappelijke klimaat rond ontwikkelingsbeleid.

“Het raakt onze mensen die in Oost-Congo noodzakelijke hulp bieden aan mensen die anders dreigen te overlijden dat er denigrerend over hun werk wordt gesproken. Aan de andere kant: je kunt daarvan balen, maar je kunt je ook aanpassen.”

    • Huib Modderkolk