Los die eurocrisis toch eens op

Op initiatief van de Amerikaanse multimiljardair en filantroop George Soros houdt de nevenstaande groep Europese prominenten een pleidooi om vaart te maken met de redding van de euro door het vullen een gezamenlijke schatkist.

De eurocrisis heeft nú een oplossing nodig. De huidige maatregelen zijn niet toereikend en komen te laat en verergeren de wereldwijde financiële onrust alleen maar. De euro is verre van perfect, zoals deze crisis wel heeft aangetoond. Maar in plaats van de munt het mondiale financiële systeem te laten ondermijnen en misschien wel vernietigen, zouden de tekortkomingen van het eurosysteem hersteld moeten worden.

Wij, bezorgde Europeanen, doen een beroep op de regeringen van de eurozone om een principeakkoord te bereiken over de noodzaak tot een juridisch bindende overeenkomst die:

een gemeenschappelijke schatkist opricht die fondsen kan werven voor de eurozone als geheel en erop toeziet dat de lidstaten fiscale discipline betrachten

het gezamenlijk toezicht, de regelgeving en de depositoverzekering binnen de eurozone versterkt

een strategie ontwikkelt die voor zowel economische convergentie als groei zorgt, omdat het schuldprobleem niet kan worden opgelost zonder groei.

Terwijl een juridisch bindende overeenkomst wordt onderhandeld en goedgekeurd, moeten de regeringen van de eurozone in de tussentijd de European Financial Stability Facility (EFSF) en de Europese Centrale Bank (ECB) de middelen geven om gezamenlijk de crisis onder controle te brengen. Deze instellingen kunnen dan garanties verstrekken voor het banksysteem en dit uiteindelijk herkapitaliseren, en landen in nood de mogelijkheid geven om, binnen bepaalde grenzen, hun schulden zonder al te veel kosten te herfinancieren door de uitgifte van schatkistcertificaten die kunnen worden geherdisconteerd bij de ECB.

Wij roepen de parlementen van de van de eurozonelanden op om te erkennen dat de euro een Europese oplossing nodig heeft. Het zoeken naar nationale oplossingen zal de problemen slechts verergeren.