IMF heeft niets aan private obligatiehouders

Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) denkt opnieuw meer geld nodig te hebben. Maar voorstellen om het fonds via de uitgifte van obligaties een beroep te laten doen op particuliere beleggers hebben veel weg van een wanhoopszet. Het fonds kan extra geld goed gebruiken om te helpen de eurocrisis op te lossen, maar dit soort financiering kan de sanering van de Europese staatsfinanciën juist op de lange baan schuiven. Het fonds kan er ook te veel vuurkracht door krijgen en het risico lopen ten prooi te vallen aan het wankele marktsentiment.

Tot nu toe heeft het IMF zijn geld rechtstreeks ontvangen van de centrale banken van de lidstaten, vooral van de rijke landen, en in het bijzonder van de Verenigde Staten. Sinds de financiële crisis van 2008 heeft het IMF de middelen die het tot zijn beschikking heeft weten te verdrievoudigen naar zo’n 750 miljard dollar (547 miljard euro). Maar een goed deel van dat geld is al toegekend, waardoor het IMF nu nog ongeveer 400 miljard dollar in kas heeft. Dat is fors minder dan de 840 miljard dollar die het fonds nodig denkt te hebben om Europa in het slechtst denkbare scenario te kunnen bijstaan.

De mogelijkheid om het IMF meer kapitaal te laten binnenhalen door de uitgifte van obligaties aan particuliere beleggers is daarom de moeite van het overwegen waard. Nu uitgevers van obligaties met de hoogste kredietstatus (triple-A) een bedreigde diersoort zijn geworden, zouden beleggers in obligaties het schuldpapier van het IMF wel eens een warm onthaal kunnen geven. Het zou ook geen echt pionierswerk zijn van het IMF als het fonds zich tot de particuliere markten wendt . Ook de Wereldbank heeft die markten sinds haar oprichting in 1947 regelmatig bezocht.

Maar het toevoegen van nóg een lijn van noodkredieten, naast de Europese Financiële Stabiliteits Faciliteit (noodfonds EFSF), kan leiden tot verder uitstel van de oplossing van de eurocrisis. Sommige landen – waaronder Duitsland – zijn er lang bang voor geweest dat een oppermachtig IMF te veel geld aan onverantwoordelijke landen zou kunnen uitlenen.

Beleggers zullen zich er zeker zorgen over maken dat een eventuele obligatie-uitgifte door het IMF zou kunnen worden besmet door de problemen rond de euro. Naast het vertragen van het saneringsproces zou het de kosten kunnen verhogen. Regeringen zouden intussen niet echt aan de financiële verplichtingen ontsnappen, omdat ze de IMF-obligaties impliciet moeten garanderen.

Christopher Swann

Vertaling Menno Grootveld

    • Christopher Swann