Espresso met Gerd Leers

De Volkskrant kopte gisteren: ‘Geert en Gerd: the non-love-story’. Dit naar aanleiding van een verschil van mening over het migratiebeleid.

Gerd Leers in uitzending van Pauw & Witteman.

Immigratie

De Volkskrant kopte gisteren: ‘Geert en Gerd: the non-love-story’. Dit naar aanleiding van een verschil van mening over het migratiebeleid. Gerd vindt immigratie een verrijking voor de Nederlandse samenleving. Geert vindt het helemaal niets. Premier Rutte regelde een date voor de twee G’s en nu is de zaak opgehelderd. Wat betekent dat? Minister voor Immigratie en Asiel Gerd Leers neemt eerst een slokje espresso en zegt dan: ‘We zijn weer helemaal in love. Romeo & Julia zijn er niets bij.’ Volgens PVV-kamerlid Sietse Fritsma staan de neuzen nu dezelfde kant op wat het migratiebeleid betreft. ‘Het klopt dat Geert mij opeens niet meer dom vindt. En ik vind hem geen asociale hond meer.’

Dus komt er geen buitenlander meer Nederland binnen? ‘Dat is een beetje overdreven uitgedrukt,’ zegt Gerd Leers. ‘We zijn het erover eens dat het aantal immigranten zeer substantieel omlaag moet.’ Is dat niet een verarming voor de Nederlandse samenleving? Leers knikt, maar schudt vervolgens snel zijn hoofd. Is het dan een verrijking als het aantal immigranten zeer substantieel daalt? ‘Dat zou je haast zeggen,’ antwoordt Leers. Wat als het aantal immigranten gelijk blijft? ‘Tjee,’ zegt Leers en hij neemt nog een slokje espresso. ‘Ik denk dat het dan iets in het midden moet zijn: geen verarming en geen verrijking voor de Nederlandse samenleving. Maar voor de zekerheid moet je dat aan Geert vragen.’

    • Ernest van der Kwast