Debat over monarchie: er verandert niets

De Kamer bereikte gisteren geen overeenstemming over een beperking van de rol van de koningin.

De koningin zal onderdeel blijven uitmaken van de regering. Tegelijk blijft zij voorzitter van de Raad van State, het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Dat bleek gisteren tijdens het Kamerdebat over de begroting van het ministerie van Algemene Zaken.

Deze dubbelfunctie is volgens de PvdA niet meer van deze tijd. Ze wekt „op zijn minst de schijn van belangenverstrengeling”. De conclusie die de partij daaraan verbindt: haal de koningin uit het adviesorgaan. Omdat andere oppositiepartijen en de PVV juist kiezen voor het verwijderen van het staatshoofd uit de regering, bestaat nu voor beide voornemens geen Kamermeerderheid.

Vooral Alexander Pechtold (D66) en Ronald van Raak (SP) maakten zich in het debat druk over de opstelling van de PvdA. Pechtold zei over de opstelling van Kamerlid Jeroen Recourt (PvdA), die verreweg de meeste kritische interrupties van collega’s kreeg te verwerken: „U wilt dingen veranderen om uiteindelijk niets te veranderen.” Van Raak: „De PvdA eet van twee walletjes.”

De regering zoekt naar een nieuwe vicepresident van de Raad van State Herman Tjeenk Willink. PvdA’er Recourt riep de regering op die functie niet aan een bewindspersoon uit het huidige kabinet te gunnen, zoals minister Donner (CDA, Binnenlandse Zaken). Die oproep zal geen meerderheid van de Kamer achter zich krijgen, bleek tijdens het debat. Pechtold wil niet dat de Kamer zich openlijk met die benoeming bemoeit; de premier moet zelf wijs genoeg zijn om met een geschikte kandidaat te komen.

Verder betreurt een Kamermeerderheid dat de toelage van de koningin in deze bezuinigingstijd ongemoeid blijft. Toch zal dit niet veranderen, omdat de PVV zich erbij neerlegt. Het is immers resultaat van de formatie-onderhandelingen. (NRC)