Brussel wil landbouw in Europa duurzamer maken

Het Europese landbouwbeleid, dat jaarlijks 53 miljard euro kost, moet zowel economisch als ecologisch duurzamer worden.

De Europese Commissie heeft vanochtend in Brussel een ambitieuze voorstellen gepresenteerd om de Europese bevolking op termijn te kunnen blijven voeden, Europese boeren een kans te geven op de wereldmarkt en tegelijkertijd duurzaam om te gaan met de Europese landbouwgronden en natuur.

Europees commissaris Dacian Ciolos van Landbouw maakte bekend dat met name de directe inkomenssteun op de schop gaat. Hij wil dat boeren in de Europese Unie in de toekomst een vast bedrag per hectare krijgen, eventueel aangevuld met subsidies voor ‘groene maatregelen’. Ook bepleit de Commissie een maximum voor de directe steun van 300.000 euro per boerenbedrijf.

Bovendien wil de Commissie de subsidieverschillen tussen boeren in de oude en de nieuwe EU-landen wat kleiner maken. Verder zal de steun gebonden worden aan, zoals Ciolos het uitdrukte, maatregelen waar je niet omheen kunt, zoals vruchtwisseling, onderhoud van permanent weideland en behoud van biodiversiteit en natuur op ten minste 7 procent van het landbouwareaal.

De grootste Europese boerenbond, Copa Cogeca, uitte meteen scherpe kritiek op het voorstel. Volgens de bond wordt het nieuwe landbouwbeleid hiermee alleen maar ingewikkelder en bureaucratischer. „Je kunt met je tractor het land niet meer op zonder eerst alle regeltjes te checken”, aldus een woordvoerder.

Copa Cogeca maakt ook bezwaar tegen de plannen om gronden verplicht braak te laten liggen. „Tegen de achtergrond van de toenemende vraag naar voedsel in de wereld is het onzinnig om van elk bedrijf een bepaald deel braakligging te eisen.”

De voorstellen, in totaal 700 pagina’s, moeten worden goedgekeurd door de 27 EU-landen en het Europees Parlement. Het nieuwe EU-beleid zou in 2014 moeten ingaan.