Atsma erkent dat Kamer onjuist is geïnformeerd over Otapan

Den Haag : 21 april 2011 Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. foto © Roel Rozenburg Joop Atsma, staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu. Foto NRC / Roel Rozenburg

Staatssecretaris Joop Atsma (Milieu, CDA) erkent dat de Tweede Kamer in het verleden onjuist en onvolledig is geïnformeerd over de gang van zaken rond het asbestschip Otapan. Dat zei hij vandaag tijdens een overleg in de Kamer.

GroenLinks en de PvdA kwamen eerder al tot die conclusie. VVD’er René Leegte vindt de manier waarop de Kamer destijds is geïnformeerd ‘uitermate onhandig’. Marieke van der Werf (CDA) vindt niet dat de Kamer onvolledige informatie heeft gekregen.

Atsma wil van het Openbaar Ministerie de namen van ambtenaren hebben die betrokken waren bij het Otapan-dossier om alvast ‘aanvullende maatregelen’ te kunnen treffen, dat schrijft persbureau Novum. Atsma kondigde gisteren al een intern onderzoek aan. De namenlijst zou daarbij kunnen helpen. Of hij die namen ook krijgt, is onduidelijk. Daarover moet het OM besluiten.

OM wil niemand vervolgen in Otapan-zaak

Het OM besloot vorige week geen vervolging in te stellen in de zaak rond de Otapan. Het schip lag jaren in de Amsterdamse haven en werd in 2006 voor de sloop naar Turkije gestuurd. Het schip werd echter teruggestuurd, omdat er veel meer van het kankerverwekkende asbest in zat dan was aangegeven.

Ofschoon er strafbare feiten zijn gepleegd - onder meer bij de opgave van de hoeveelheid asbest - zijn geen schuldigen aan te wijzen. Het zou gaan om ‘collectief falen’, concludeerde het OM. Normaal gesproken zou dan de organisatie achter de betrokkenen verantwoordelijk zijn, maar in dit geval is dat de Staat en die kan niet worden vervolgd.

‘Dit was de politieke conclusie, nu de strafrechtelijke’

Het besluit van het OM om niet over te gaan tot vervolging, hoewel wel strafbare feiten zijn geconstateerd, is slecht gevallen bij een aantal fracties.

SP-Kamerlid Paulus Jansen:

“Is dat te rijmen met het rechtvaardigheidsgevoel?”

Diederik Samsom (PvdA) eiste dat minister van Veiligheid en Justitie Ivo Opstelten (VVD) het OM alsnog een aanwijzing geeft om tot vervolging over te gaan, ook al leidt dat mogelijk tot vrijspraak.

Twitter avatar diederiksamsom Diederik Samsom de politieke conclusie is getrokken. Atsma: “De kamer is in 2006 onjuist en onvolledig geinformeerd”. Nu de strafrechtelijke nog: vervolging

Opstelten is dat niet van plan. Hij wees erop dat het OM niet over één nacht ijs is gegaan:

“Het OM heeft heel nadrukkelijk een standpunt ingenomen.”

Het is een besluit dat verantwoord is en dat hij voor zijn rekening kan nemen, aldus Opstelten.

    • Marije Willems